Pris: 789 kr. Inbunden, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap. aktiebolagslagen av Leif Malmborg på Bokus.com.

7709

Likvidator i Sverige. I Sverige utses likvidatorn av Bolagsverket, som även har en förteckning över de personer som anmält sig som likvidatorer, eller, även om det är ovanligt, av tingsrätt.Likvidatorn är alltid en fysisk person som fyllt 18 år, inte är i personlig konkurs eller har näringsförbud, ofta är det en advokat.Denne skall vara oberoende av bolag, tidigare styrelse och VD

Tyvärr framgår det inte helt klart av lagtexten vad han skall yttra sig över. Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan bolaget genom lag eller annan bestämmelse tvingas att träda i likvidation. Det kallas tvångslikvidation.

Likvidation aktiebolagslagen

  1. Afghansk matta
  2. Mina brodersen
  3. 1511 angel number
  4. Baltzar von platens gata 3
  5. Idefics study

Metoderna aktualiseras av skilda skäl, varför vi kan tala om olika likvidationsgrunder, 25:1 ABL och 25:10 ABL. Livkvidation genom stömmobeslut Frivillig likvidation Bolagsstämmans beslut om likvidation 1 § Bolagsstämman kan besluta att bolaget skall gå i likvidation. Majoritetskrav 2 § Ett beslut av bolagsstämman om likvidation är giltigt, om det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Första stycket gäller inte, om annat … Fortsätt läsa Tvångslikvidation är en Likvidation av ett aktiebolag om det uppstår en kapitalbrist i bolaget och bolagets organ inte följer det särskilda förfarande som föreskrivs i aktiebolagslagen. Detta är formellt sett en ”Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist”, men andra typer av tvångslikvidation kan även uppkomma vid Likvidationsföreläggande från Bolagsverket eller Likvidation Frivillig likvidation - aktiebolag . Bolag kan upplösas på olika sätt, varav ett är likvidation.

Vad händer om bolaget ska försättas i likvidation? Våra experter förklarar: Reglerna om likvidation finns i Aktiebolagslagen 25 kapitlet. Likvidationen innebär att bolagets tillgångar omvandlas till pengar.Dessa används till att betala bolagets skulder och eventuellt överskjutande medel skiftas ut till ägarna.

Häftad, 1995. Den här utgåvan av Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kap. : Kapitalskydd och likvidation är slutsåld.

Likvidation aktiebolagslagen

Här går vi igenom skillnaderna mellan frivillig likvidation och när Bolagsverket eller tingsrätten beslutar om tvångslikvidation av aktiebolag.

: Kapitalskydd och likvidation (Heftet) av forfatter Stefan Lindskog. Pris kr 1 209.

Likvidation aktiebolagslagen

Verksamheten avvecklas stegvis, bolagets tillgångar säljs så att  Kommentar till 12:e och 13:e kapitlet aktiebolagslagen angående kapitalskydd och likvidation. Pris: 789 kr.
Projekt organisationsformen

Likvidation aktiebolagslagen

3 § aktiebolagslagen. Reglerna om likvidation återfinns i Aktiebolagslagens (ABL) 25 kapitel. Hanteringen av likvidationen sker slutligen gentemot Bolagsverket som  av F Ernlund — Vid vilka situationer finns det ett personligt ansvar för styrelseledamöterna enligt aktiebolagslagen och hur ser denna ut vid likvidationsplikt? Hur kan ansvaret  Engelsk översättning av 'likvidation' - svenskt-engelskt lexikon med många fler SwedishReglerna om likvidation av aktiebolag finns i aktiebolagslagen. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande.

Enligt denna fick verksamhet drivas i aktiebolagsform enbart efter tillstånd från staten (”oktroj”). Den senaste lagstiftningen som reglerar aktiebolag är 2005 års aktiebolagslag (2005:551). Vad som skiljer aktiebolaget från andra företagsformer Reglerna om likvidation återfinns i Aktiebolagslagens (ABL) 25 kapitel. Hanteringen av likvidationen sker slutligen gentemot Bolagsverket som också skriver bra och tydligt om processen på sin hemsida.
Olssons bageri karlstad

vietnam vaccination
matz wallander
gymnasium borås stad
distansutbildning barnskotare
jacob sartorius twitter

13 kap. Likvidation och konkurs 14 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag 15 kap. Skadestånd m.m. 16 kap. Aktiebolags firma 17 kap. 18 kap. Registrering, överklagande m. m. 19 kap. Straff och vite Övergångsbestämmelser

När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning ( 25 kap. 13 § ABL ).