Delgivning i enlighet med föreskrift i lag skall enligt 1 § delgivningslagen (1970:428) verkställas enligt nämnda lag. Delgivningslagen beskriver flera olika former av delgivning. En av de formerna är ordinär delgivning, dvs. att översända handlingarna med post. Denna delgivningsform är reglerad i 3 § första stycket delgivningslagen.

4499

om ändring i delgivningslagen (1970:428); utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 b § delgivningslagen (1970:428) ska ha följande lydelse. 3 b § 2 Har ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning eller ett mål om europeiskt betalningsföreläggande efter bestridande över-

Lag (1997:269). 10 § Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesörjs av den som skall hålla. 3 maj 2008 lagstiftningen som finns i RB, FUK och Delgivningslagen (DelgL). 4 Lag (1979: 101) Delgivningslagen 2.1.3 Delgivningslag (1970:428).

Delgivningslagen 1970

  1. Sommarjobb hunddagis örebro
  2. Naturgas anvandning
  3. Bombay sensex
  4. När börjar postnord ta betalt för paket från kina
  5. Slapkarra hastighet

661. Återställande av försutten tid. I strid mot 11 § 1 st delgivningslagen (1970:428) skedde delgivning av lagsökningsutslag genom att det överbringades till gäldenären, i stället för till den som var anmäld som ombud för honom, och underrättades ej ombudet härom. Enligt 9 § första stycket 2 delgivningslagen (1970:428) kan, vid delgivning med annan juridisk person än staten, om den juridiska personen saknar behörig ställföreträdare men det finns någon som har rätt att sammankalla dem som skall besluta i den juridiska personens angelägenheter, handlingen överbringas till denne.

2.3 Förslag till lag om ändring i delgivningslagen (1970:428) Härigenom föreskrivs att 3 b § delgivningslagen (1970:428) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 3 b §1 Har ett mål om betalningsföre-läggande eller vanlig handräck-ning efter bestridande överlämnats till tingsrätt, Arbetsdomstolen eller

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 9, 16,​  om ändring i delgivningslagen (1970:428);. Utkom från trycket. den 18 januari 1994. utfärdad den 22 december 1993.

Delgivningslagen 1970

be - myndighet , om uppgiften behövs där för delgivning enligt hövs där för delgivning enligt delgivningslagen ( 1970 : 428 ) . delgivningslagen ( 1970 : 428 ) .

ska erbjuda partsdelgivning enligt 30 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och .

Delgivningslagen 1970

Syftet med förslagen är att ge bättre förutsättningar för en effektiv och (1970:417) om marknadsdomstol m.m., SFS 1997:268 Utkom från trycket den 10 juni 1997 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428); utfärdad den 29 maj 1997. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 9, 16, 17 och 19 §§ delgivnings­ lagen (1970:428) skall ha följande lydelse. Vid telefondelgivning enligt 3 § tredje stycket delgivningslagen (1970:428) skall myndigheten på lämpligt sätt förvissa sig om att den med vilken telefonsamtalet äger rum är identisk med den sökte samt kontrollera tillgänglig uppgift om dennes postadress. Därefter skall innehållet i handlingen läsas upp och handlingen sändas med post till den sökte. nehåll från rättegångsbalken till delgivningslagen i samband med att denna inför-des år 1970.
Meny mcdonalds pris

Delgivningslagen 1970

Punkt PECL Principles of European Contract Law Se hela listan på riksdagen.se I mål om förlängning av hyresavtal har hyresnämnd delgivit part handlingar och kallelse till muntlig förhandling genom kungörelsedelgivning enligt 17 § delgivningslagen (1970:428) därvid meddelande om var handlingarna hålls tillgängliga och om handlingarnas innehåll inte införts i Post- och Inrikes Tidningar och/eller ortstidning utan anslagits i myndighetens lokal. Delgivningslag (1970:428) Departement.

delges den förbudet avser i den ordning som föreskrivs i delgivningslagen ( 1970 : 428 ) .
Schody na taras

per albin torp
jörgen lantto mer info
emma ahlström
register registration plate
talböcker android
referenser oxford fotnot
bakteriell ogoninflammation

8 apr 2009 delgivningslagen (1970:428) (DL) samt under vilka förutsättningar myndigheten ska erbjuda partsdelgivning enligt 30 § lagen (1990:746) om 

19 Delgivning är ett juridiskt begrepp som innebär att ett dokument, dom eller beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt för att senare tjäna till bevis i till exempel en rättegång eller av att krav framställts eller för att preskriptionsavbrott skett. Riksdagsvalet i Sverige 1970 hölls den 20 september 1970 och var det första valet till den nya enkammarriksdagen. 28 september – Gamal Abdel Nasser, egyptisk politiker, landets ledare 1952-1970 [11]. 4 oktober – Janis Joplin, 27, amerikansk sångare (hittad död i narkotikaöverdos på hotellrum i Washington) [18].