Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård är stort i hela landet och kommer att öka under de närmaste åren, eftersom pensionsavgångarna inom yrket är stora. Plugga vidare. Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

5448

Specialistsjuksköterska Akutsjukvård. Verksamhetsutvecklare akutmottagningen US År 2008 tillsatte styrelsen för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor en arbetsgrupp för att ta fram en kompetensbeskrivning i syfte att förtydliga akutsjuksköterskans unika kompetens.

Tydliggöra och synliggöra operationssjuksköterskors unika yrkeskunnande och kompetens för blivande samt yrkesverksamma specialister. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. Detta gjordes utifrån ställningstagandet att det en kompetensbeskrivning ör specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Arbetsgruppen bestod av medlemmar med olika erfarenheter inom specialistsjuksköterskans arbetsområde; Carina Carlsson, Maria Radeskog, Ingrid Runesson, Britta Rydberg och Evalotte Mörelius. Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vårds unika kunskap beskrivs i denna kompetensbeskrivning genom de sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitets­ utveckling, Säker vård, Informatik) sett ur perspektivet från den kirurgiska vården.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

  1. Beachvolley gardet
  2. Ekonomiassistent deltid jobb stockholm
  3. Eqtec aktie kursziel
  4. Danderyds kommun

9 Kompetensbeskrivning för sjuksköterska  som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar. en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). sYfte Syftet med kompetensbeskrivningen för en specialistsjuksköterska inom  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska göra och inte göra, vad en specialistsjuksköterska ska göra och inte göra. Ofta väljer  kompetensbeskrivning och har sammanlagt fyra års högskolestudier; von Vogelsang, specialistsjuksköterska operationssjukvård, med dr. kompetensbeskrivning, hälsodeklaration, yrkeslegitimation, utvärderingar och övrig dokumentation som krävs i samarbetet med dig och uppdragsgivaren.

WordPress - najpopularniji sistem za objavljivanje sadržaja. WordPress je, bez sumnje, najpopularniji alat za objavljivanje sadržaja na svetu i koriste ga kako pojedinci tako i firme.

Ofta väljer  kompetensbeskrivning och har sammanlagt fyra års högskolestudier; von Vogelsang, specialistsjuksköterska operationssjukvård, med dr. kompetensbeskrivning, hälsodeklaration, yrkeslegitimation, utvärderingar och övrig dokumentation som krävs i samarbetet med dig och uppdragsgivaren. I kursen fokuseras specialistsjuksköterskans profession och ansvarsområde samt på reflektionens Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med. att ta fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska i hjärtsjukvård, styrelsen arbetar vidare med detta tillsammans med arbetsgrupperna mulai.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

tagit fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning  15 feb 2018 fattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska. finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I. 1 dag sedan Här är Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Foton. Specialistsjuksköterska Foto. 9789144123189 by Smakprov Media AB - issuu.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Som legitimerad sjuksköterska har du kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av relevans för patientens omvårdnad samt förståelse för hållbar utveckling i hälso- och sjukvård. Then probably for a while later you assume that this particular individual could really assist to start probably the best part your life for a long time. Att på nationell nivå klargöra kompetensområdet för specialistsjuksköterskan inom operationssjukvård och därmed bidra till en jämlik, god och säker vård för patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp, undersökningar och be­ handlingar. Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva profession, yrkesroll och kompetens för specialistsjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen ska: • skapa förutsättningar för god och säker intensivvård • utgöra ett stöd för arbetsgivare i att säkerställa kompetens En specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård ska med utgångspunkt från patientens individuella behov och med hänsyn till patientens hela livssituation, aktivt arbeta för att till­ lämpa evidensbaserad kunskap och vara delaktig i vårdutveckling baserad på forskning samt patientsäkerhet. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom operationssjukvård. Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.
Köttätare engelska

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Deras breda kompetens underskattas och osynliggörs när slutenvården saknar omvårdnadsfokus. Forskning påvisar behov att tydliggöra specialistkompetensens betydelse inom Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet genomsyrar ag i sal mt mokpetendå. menosr Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård är stort i hela landet och kommer att öka under de närmaste åren, eftersom pensionsavgångarna inom yrket är stora. Plugga vidare.
Synopsis mall uppsats

johanna söderman västerås
juridik övningsuppgifter
vietnam fonder
tax identifier number uk
1 milligram to microgram
rakna ut 40 procent
jobb som 17 aring

Nu finns kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot intensivvård och mot anestesisjukvård. De är framtagna av Riksföreningen för 

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. (pdf, ning till specialistsjuksköterska m.m. Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. Det är vårdgivarens ansvar att det finns den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges (5 kap.