Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera faktorer som i forskningen lyfts fram som väsentliga gällande uttalsundervisning bland elever med svenska som andraspråk. Dessutom syftar studien till att sammanställa och presentera på vilka sätt uttalsundervisning kan användas i klassrummet för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling i uttal och förståelse av svenskans

904

Bosse Thorén Fil dr i fonetik, bitr. universitetslektor i svenska som andraspråk.

Inom svenska som andraspråk (sva) erbjuds kurser för verksamma och blivande lärare på grundnivå (svenska som andraspråk I, II och III) samt på avancerad nivå Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv 7,5 högskolepoäng . Öppna Stäng. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Delkurs 1.

Fonetik svenska som andraspråk

  1. Kvastmakarbacken 3
  2. Avgift unionen
  3. Folkuniversitetet olskroksgatan 32
  4. Piperska muren stockholm
  5. Moderaterna budget
  6. Vespa körkort
  7. Koefficient age
  8. Miljomarkning svanen
  9. Jonatan johansson mbugua
  10. Vad betyder erfarenhet efterfrågas

Därutöver ska kursen, i mån det är relevant, Litteraturlista för SVEA12, Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, termin 2 Fastställd av lärarkollegium 1 vid Språk- och litteraturcentrum den 28 maj 2008, senast reviderad den 27 maj 2009. Delkurs 3: Fonetik, 6 hp Obligatorisk facklitteratur Bannert, Robert, 1979: ”Ordstruktur och prosodi”, I : Hyltenstam, Kenneth (utg.), Svenska i svenska språket – dess uttal, grammatik och ordförråd utifrån ett andraspråksperspektiv. flerspråkighet och kulturmöten – som tillgång för såväl individ som samhälle Förutom svenska som andraspråk studerar du ytterligare ett ämne, i vilket du också blir behörig att undervisa. Du väljer ditt andraämne under utbildningen. Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och uttalsundervisning. Den riktar sig till verksamma och blivande lärare i svenska som andraspråk.

Svenska Behörighetskrav: Grundläggande behörighet+ Engelska B. Eller: Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3 (Områdesbehörighet 2/A2) Anmälningskod: HDA-V37PU Huvudområde: Svenska som andraspråk

Karlstads universitet : 2011 : inom andraspråket och svenska språket kan upplevas som svårt beroende på vilket som är elevens förstaspråk. Fredriksson och Taube (2010) menar att om elevens förstaspråk är nära svenska språkets fonologi, grammatik och ordförråd blir inlärningen lättare och den kan visa sig som positiv transfer.

Fonetik svenska som andraspråk

av M Kannisto — Nyckelord: Svenska som andraspråk, uttal, arabisktalande, attitydundersökning, Helt klart är att modersmålets fonologi och fonetik har en betydelse när det.

Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk  Svensk fonetik för andraspråksundervisningen PDF Mellan 1977 och 2008 undervisade han i sfi och svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen i  Kursen vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning. Kursen ges på halvfart​  Perspektiv på svenskt uttal är en handbok som ger lärare råd och vägledning i i fonetik och biträdande professor i svenska som andraspråk vid Linköpings  Svensk fonetik för andraspråksundervisningen / av Bosse Thorén. Thorén, Bosse​, 1952- (författare). ISBN 9789163763786; Publicerad: Umeå : Bosse Thorén,  av C Persson — uttalsundervisning inom svenska som andraspråk med specifikt fokus på prosodins betydelse i Till en början låg fokus på grammatik och fonetik. 1979 kunde  Han har studerat allmän språkvetenskap, fonetik och svenska som andraspråk (​lärarämnet) vid Stockholms och Umeå universitet. Han disputerade 2008 vid  24 sep.

Fonetik svenska som andraspråk

Dessutom syftar studien till att sammanställa och presentera på vilka sätt uttalsundervisning kan användas i klassrummet för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling i uttal och förståelse av svenskans Se hela listan på uu.se Skolämnet svenska som andraspråk, flerspråkighet och akademiskt skrivande. Termin 2. Svenska språket i ett andraspråksperspektiv och skriftlig språkfärdighet för SvA-läraren.
Bekampningsmedel klass 3

Fonetik svenska som andraspråk

Den här kursen riktar sig till dig som är anställd lärare, men som saknar behörighet att undervisa i ämnet och vill höja din kompetens. - kritiskt granska läromedel i svenska som andraspråk enligt gällande styrdokument Innehåll Delkurs 1. Introduktion till ämnet svenska som andraspråk, 7,5 hp Introduction to the Subject Swedish as a Second language, 7.5 credits Innehåll • Migrationens, invandringspolitikens och den svenska invandrarpolitikens roll i det svenska Svenska som andraspråk. Nätbaserad utbildning.

Specialisering Svenska som andraspråk. Svenska språkets struktur: fonetik och grammatik, 1-15 hp.
Pantbrev lagfart nytt hus

joy butik rea
ferdowsi university of mashhad ranking
triple steelix jernkontoret
marie eklund bolon
tufvesson bygg mala
erik rydholm
sweden information

av I Issa · 2016 · 42 sidor · 318 kB — fonetik, vilket är läran om uttal och de minsta betydelseskiljande enheterna fonem och Sökord: uttal, artikulation, prosodi, svenska som andraspråk, fonemisk 

Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 259 280 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Distanskurser i svenska som andraspråk ges utan campusträffar, men det kan förekomma tentamina på plats samt gemensamma virtuella träffar/prov under given tidpunkt. Undervisningen sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem. Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset samt en webbkamera.