Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen, som tar ca 3,5h att genomföra, vänder sig till all personal inom vård och omsorg och har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum.

2505

Palliativ vård – att förlänga livet eller lindra symtom. Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen.

Palliativ vård Fridegren I, Lyckander S. (2013) Vi bedriver utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning inom palliativ vård. Vi fokuserar på att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, närstående, personal och forskare. Den palliativa vårdens utveckling i Sverige - sid 17 Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut - sid 18 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - sid 19 Den webbaserade utbildningen är en grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Programmet tar bl.a. upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Palliativa rådet i Örebro län rekommenderar följande webbutbildningar i palliativ vård, alla är gratis att genomföra. Utbildningarna följer Nationellt vårdprogram i Palliativ vård samt Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för vård i livets slutskede.

Palliativ utbildning

  1. Halsocentral gavle strand
  2. Www transportstyrelsen

Palliativ vård sker på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Utbildningen sker på halvfart och på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ditt arbete. Detta kombineras med vissa fysiska dagar (sk närträffar) i Jönköping. Lindra smärta i palliativ vård. Webbutbildningen "Lindra smärta i palliativ vård" fokuserar på smärta och smärtlindring i palliativ vård.

Forskning inom vård och omsorg och utbildning har inte rutinmässigt relaterat till existentiella aspekter i palliativ vård, trots att dessa är av betydelse i relation till 

Denna palliativa vård-utbildning för undersköterskor gör att du kan utföra palliativ vård på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Denna palliativa vårdutbildning bedrivs på distans och på halvfart (cirka 20 timmars studietid per vecka) med 1-2 schemalagda lektioner i det digitala klassrummet, resterande tid ägnas åt självstudier och grupparbete. Mer om Vård- och omsorgsutbildningar.

Palliativ utbildning

Utbildningar inom palliativ vård. Kurs för läkare - De nödvändiga samtalen. En viktig del av en läkares yrkeskunskap är att kunna ge svåra besked och föra 

Förändring pågår. Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske  4 dec 2020 Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska  Palliativ vård. 7,5 HP. VT-21.

Palliativ utbildning

En webbutbildning om smärta och smärtlindring i palliativ vård, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men också användbar för fler professioner i teamet.
Konkurrenslagen lagen nu

Palliativ utbildning

Palliativ vård – Utbildningen ger fördjupande kunskaper om att ge vård till personer med obotlig/livshotande sjukdom och specifik omvårdnad vid Covid -19.

I Sverige fungerar landsting, regioner och kommuner som huvudmän för sjukvården.
Vad är positiv psykologi

cr röntgen nedir
diesel sverige pris
huvudsaklighetsprincipen arbetsrätt
transportstyrelsen vinterdäck regler
boris vian wikipedia
hemoglobin also transports
doro care trygghetsjour

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om olika dimensioner av lidande och smärta samt om hur hälsa och välbefinnande kan främjas när livet går mot sitt slut. Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård vänder sig till dig som är intresserad av vidare forskning och det kan vara en förberedelse för forskarstudier.

Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård. Markera för att  18 mar 2019 Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan: Analysera och värdera symtom samt redogöra för lämplig behandling i livets  Specialistundersköterska Palliativ vård. Campus Risbergska verksamheter som ger stöd både i hemmet och på boende. Under din utbildning kommer du… 12 feb 2019 Att vårda en människa i livets slutskede kräver speciella kunskaper.