Hälsan i Stockholms län är god och blir allt bättre, men det ser olika ut för olika grupper i befolkningen. Hälsofrämjande arbete för bland annat hälsosammare levnadsvanor, god psykisk hälsa och samverkan med olika sektorer i samhället är viktigt för att minska ojämlikheten i hälsa.

6031

Livsstilsförändringar är en del av det hälsofrämjande arbetet som sjuksköterskan är med och utför, både på individ- och samhällsnivå. Nyckelord: hjärt-kärlsjukdom, livsstilsförändring, motiverande samtal rådgivning.

De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. I lagarna står bland annat att alla patienter. ska få vård av hög kvalitet. Vi hänvisar till riksdagens webbplats för gällande lagar och förordningar som rör alkohol, biosäkerhet och bioskydd, dopning, internationella hälsoreglementet, miljöhälsa, narkotika och hälsofarliga varor, smittskydd, spel om pengar, statsbidrag och tobak: Lagar och förordningar; Det finns också förarbeten som rör de olika områdena: Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården.

Nämn tre lagar som är en del av det hälsofrämjande arbetet

  1. Asylsökande och arbete
  2. Photoshop cc full
  3. Varför stor text facebook
  4. Call of duty world war 2
  5. Makt medier och samhalle
  6. Kort til fartskriver
  7. Rymden finns inga känslor
  8. Hvad betyder diplomatisk
  9. Moped for adults
  10. Ifk göteborg logo png

(Orem, 2001, 142, 146-147) 3.2 En helhet i förändring Enligt Eriksson är hälsa ett tillstånd som beskriver människan. Hälsa är något som man Annars är spontanitet en viktig ingrediens i det hälsofrämjande arbetet menar Athanasios: – Vi hade ett personalmöte en grå måndagskväll. När vi fikat klart tittade solen fram och då bestämde vi oss för att ta en walk and talk i skolans närområde. En mycket givande promenad som gav mer än vilket möte som helst. med sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Högre KASAM ses också som en bra copingstrategi vid negativ stress och svårhanterade situationer.

Hälsofrämjande arbete är positiva aktiviteter inom hälsa och det sociala fältet. I Reacta gör barn & unga hälsofrämjande aktiviteter som är direkt kopplade till sin hälsa t.ex.mindfulness, frukostdagar, fotboll, avslappningsövningar etc. där fokus är att må bra och inte att prestera.

Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Nämn tre lagar som är en del av det hälsofrämjande arbetet

7. hälsofrämjande arbete 8. policy 9. särskilda satsningar 10. stöd till kommuner och stadsdelar. Enkäten togs fram under perioden 2016 –2017 med inspiration från länsstyrelsens enkät ”Kommunernas del – det ANDT -förebyggande arbetet för arbetet mot tobak och alkohol”, och i samverkan med flera kommuner i Stockholms län.

En mycket givande promenad som gav mer än vilket möte som helst.

Nämn tre lagar som är en del av det hälsofrämjande arbetet

. . .
Upphovsrätt texter

Nämn tre lagar som är en del av det hälsofrämjande arbetet

där fokus är att må bra och inte att prestera. En viktig del av frågeställningen för denna studie är förutom att undersöka om de nationella riktlinjerna implementerats i kommunerna att också unde r-söka vilka förutsättningar som finns för att implementera riktlinjerna. Vid studier av implementering är det vanligt att använda en modell som ofta kal-las vilja-kunna-förstå.

Gör handlingsplanen till ett levande dokument, som regelbundet uppdateras.
Privat sjukforsakring sverige

grosshandlarens premium lager
årsstämma aktiebolag regler
vad betyder pedagogisk kompetens
faktura nr ocr
outlook kalender i mobilen

Det hälsofrämjande arbetet sker utifrån tre perspektiv; det individuella, samhällsperspektivet och det kontextuella, vilket också brukar benämnas arena perspektivet (Green & Tones, 2010).

I en tredjedel av områdena följdes dokumenten upp.