Bastionen Carolus Dux, under Pedagogen (Sociala huset), upptill syns entren. De ingångar som nu finns mot kanalen,kom till när man satte in onödiga moderniteter som vattenklosetter, då bygges de två ingångarna mot kanalen.

3912

26 jun 2018 Carolus Dux (bastion) – förvaltas av Higab Kronhuset/-kvarteret (tyghus, verkstäder, kontor) – förvaltas av Higab Nya Älvsborgs fästning 

5. Bastionen Carolus Dux, 2003. 6. Ravelinen Prinsessan Hedvig, 2003. 7.

Bastionen carolus dux

  1. Grymt godis barkarby
  2. Symbolisk interaktionism utveckling
  3. Time care pool luleå kommun
  4. Clp markning
  5. Krokoms kommun renhållning

Medelupplösning. Originalupplösning. Om oss. Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår … Bastion Carolus Dux fick enligt planen murade kontraminlogement i bastionens spets (mot stadens vallgrav).

• Bastionen Carolus Dux byggdes på 1600-talet och var en del av Göteborgs försvar • Stadsvandringen "Göteborgs under värld" arrangeras av nätverket Walknet Vi hukar oss och går försiktigt in genom den oansenliga öppningen i muren, en gallerdörr som få …

Denna visade att det fanns ett renoveringsbehov. Då fanns det inte pengar och planen blev liggande. Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven. Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut.

Bastionen carolus dux

stod initialerna CD (Carolus Dux, hertig Carl). Mellan Ekermanska huset undkomma de utryckande poliserna genom att hoppa från bastionen och springa till 

Ur GP 2004 03 07 Pedagogen står på gammal befästningsmark precis innanför Vallgraven, delar av bastionen Carolus Dux är synlig för allmänheten från garagets bottenplan. Sociala Huset är byggt på det högverk som stod i mitten av bastionen Carolus Dux vid Grönsakstorget.

Bastionen carolus dux

Den stora  Men det finns gångar med ingång från Sahlgrensgatan i muren ner till bastionen Carolus Dux där soldaterna bodde och vistades i det befästa  Carolus Dux: Kontaminationslogement för 1600-talets soldater som anlades på initiativ av Erik Dalberg.
Vad händer i helsingborg idag

Bastionen carolus dux

På lördagar och söndagar kan du följa med på en vandring i den undre världen och få höra berättelsen om befästningsstaden Göteborg. På torsdag vid lunchtid kan den som vill beskåda en frilagd del av den gamla bastionen Carolus Dux längs Magasinsgatan. Arkeologer har grävt för att kartlägga exakt var muren svänger och om det går att visa den genom ett fönster i det underjordiska garage som ska byggas i samband med bygget av Nya Pedagogen vid Sociala huset. utgörande en del av Bastionen Carolus dux. en del har beva­ rats och kan ses i ett fönster i övre planet av parkeringshuset under hus B. Även på gräsmattan invid hus B finns orillonen markerad i form av en stensättning.

. #göteborg Under Kulturkalaset kan du besöka Carolus Dux, en av Göteborgs bastioner från 1600-talet. fotografi, bilder - Grundrester av bastionen Carolus Dux? Murar påträffade vid grävningarbeten för breddning av spårvägsspår vid gamla Sahlgrenska sjukhuset  Kasematterna i bastionen Carolus Dux, den 22 februari 2014a.jpg 640 × 480; 84 KB. Kasematterna i bastionen Carolus Dux, den 22 februari  Los bastiones fueron Carolus Dux (Duque Carlos), Johannes Rex (Rey Vid Esperantoplatsen finns denna del av bastionen Carolus XI Rex bevarad, som  Sociala Huset är byggt på det högverk som stod i mitten av bastionen Carolus Dux vid Grönsakstorget.
Hur man överklagar ett anknyttning ärende hos migrationsdomstolen

geant4 materials
ug masters forms
hur stoppar man wish i telefon
ulfshyttans herrgård säter
strandvagskajen
simskolan uppsala
paket inrikes

De två försvarsverken från sent 1600-tal (ritade av Erik Dahlbergh) hade i början en förbindelsegång, delvis via en kaponjär. Bastionen (idag bara delvis bev

I fallet med de andra bastionerna som undersökts i Kalmar, Carolus Nonus i kvarteret Gesällen, liksom bastionen Gustavus Primus i nordväst, så ligger de stora murarna på pålverk. Delar av bastion Carolus Dux östra flankmur dokumenterades och enstaka fynd och rester efter ett avfallslager påträffades. ingen vidare undersökning av den berörda ytan inom fas- tigheten ansågs nödvändig inför den aktuella exploateringen. Bastionsmuren skyd- dades dock med dränerande material och någon form av markduk. Bastionerna var Carolus Dux (Hertig Karl), Johannes Rex , Gustavus Magnus Gustav den Store), Carolus Rex . Bastionerna uppgavs vara 20 fot breda , vilket är ca 6 meter . [ 6 ] Totalt fem bastioner vette åt älven ; Gustavus Primus ( Gustav den Förste ), Sankt Erik, Stora bomsbastionen och Badstugubastionen.